188 Biddulphia vittata Valve view
188 Biddulphia vittata Valve view