418. Neohuttonia alternans. Girdle view.
418. Neohuttonia alternans. Girdle view.