645. Xanthiopyxis panduraeformis
645. Xanthiopyxis panduraeformis